MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU 2015

Ve středu 18. února 2015 si česká společnost poprvé připomene Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z variant poruch autistického spektra, která zasahuje do všech oblastí života. Osobám s Autismem bez rozdílu věku, míry a typu poruchy (PAS), nastavení funkčního modelu jejich podpory, se bude věnovat Odborná skupina VVZPO, jejíž úvodní zasedání proběhlo 10. února v prostorách Úřadu vlády ČR.


  V souvislosti s nedávnou tragickou událostí je 1. ročník osvětové kampaně věnován Viki a dalším, jejichž výkřiky duše nikdo neslyšel. 


Kampaň pořádají sdružení Adventor a Za sklem ve spolupráci s platformou Naděje pro Autismus. Více na www.adventor.org a www.zasklem.com.

 

Tisková zpráva – Zahájení osvětové kampaně 

Klíč- pro komunikaci s osobami s autismem KMN 

Příběh Petry