SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR

Mapa SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR nabízí místní přehled organizací, institucí a zařízení, která jsou buď výlučně specializována na podporu lidí s autismem nebo s nimi pracují také. Neposkytuje úplný detailní přehled všech služeb a jejich poskytovatelů na území ČR, co nejpřesnější odraz reality však chce postupně nabídnout.

 

Kategorie identifikující sociální služby:

 • Nestátní neziskové organizace se zaměřením na podporu lidí s PAS /výhradně nebo částečně
 • Příspěvkové organizace
 • Poskytovatel sociální služby ambulantní/ terénní
 • Poskytovatel rané péče
 • Poskytovatel sociální služby pobytové
 • Poskytovatel odlehčovacích služeb

Další kategorie:

 • Ambulance, zdravotnické zařízení
 • Autism Friendly
 • Centra podpory VŠ studentů
 • Dobrovolnictví
 • Homesharing
 • Kontaktní kliničtí psychologové
 • Krajský koordinátor pro oblast autismu
 • Krizové linky
 • Lidskoprávní organizace
 • Nadace, Nadační fondy
 • Neformální iniciativa
 • Nestátní zdravotnické zařízení
 • Pedagogicko psychologické poradny
 • Podpůrné terapie
 • Sociální podnik
 • SPC
 • Volnočasové aktivity
 • Vzdělávací zařízení

Mapa je „živá“, vznikla, aby pomohla identifikovat reálné služby lidem na spektru a jejich rodinám v okolí místa, kde žijí, průběžně ji aktualizujeme, zveřejněné odkazy revidujeme. Registr poskytovatelů sociálních služeb v tomto ohledu selhává (nelze zadat k vyhledávání kategorie autismus nebo PAS) http://iregistr.mpsv.cz

 

K datu 4. 3. 2022 obsahovala 518 míst v členění do 24 kategorií, k datu 27. 3. 2024 obsahuje 1 323 míst. Číslo udávající počet zadaných míst není identické s celkovým počtem poskytovatelů. Organizace jsou zobrazeny v jedné nebo více kategoriích podle toho, zda jsou zároveň poskytovateli sociálních služeb ambulantních a terénních nebo pobytových a dále podle toho, zda poskytují také specificky sledované kategorie služeb jako jsou raná péče nebo odlehčovací služba. Mohou tu tedy být zaneseny v závislosti na nabídce služby 1x až 5x.

 

Pokud pracujete pro lidi na spektru a nenašli jste se zde, nehledejte v tom žádný záměr. Zaregistrujte se prosím v kategorii/kategoriích, do které/ých spadáte. Stejně tak vy, uživatelé služeb, pokud zde nenajdete organizaci, která vám je nápomocná, pošlete nám odkaz nebo aktualizaci nabídky uvedené organizace na e-mail: nadejeproautismus@seznam.cz

 

I Vy tak můžete pomoci zorientovat se lidem na spektru a jejich blízkým v různé fázi řešení obtížné situace či hledání inspirace. Pomoc může být leckdy blízko, jen o ní nevíme.

 

MAPA SÍŤ PODPORY LIDEM NA SPEKTRU A JEJICH RODINÁM V ČR je dobrovolnickým projektem rodičů lidí na spektru a vznikla v rámci jejich „volného“ času. Věříme proto, že budete mít pochopení pro případnou časovou prodlevu s publikováním Vašeho příspěvku.

 

Děkujeme za spolupráci Platforma Naděje pro Autismus