Hyperbarická léčba u dětí s autismem – studie

Hyperbarická léčba u dětí s autismem – studie

Několik kontrolovaných studií hyperbarické léčby u dětí s autismem zaznamenalo klinické zlepšení stavu dětí. Tato léčba však dosud nebyla hodnocena kontrolovanou studií. Byla proto provedena multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie, aby...