Nutnost odpočinku osob pečujících o dítě se ZP

Nutnost odpočinku osob pečujících o dítě se ZP

Problém nastává u rodičů dětí se zdravotním postižením, které vyžadují dlouhodobou péči a jejich zdravotní stav ani v budoucnu neumožní, aby žily samostatně bez podpory a péče.  Zpočátku, tedy v období, kdy je dítě malé, jsou rodiče většinou schopni zvládat péči bez...
Speciální vzdělávání v Táboře oslavilo osmdesát let působení

Speciální vzdělávání v Táboře oslavilo osmdesát let působení

Tábor – Toto požehnané výročí včera oslavila Základní škola v ulici ČSA, která využívá speciální metody. Desítky dětí a rodičů si přišly prohlédnout školu a dozvědět se trochu víc o jejím přístupu ke vzdělávání. Tato škola se od klasických táborských základních...