Autismus má různé formy – typický autista neexistuje

Autismus má různé formy – typický autista neexistuje

„Zůstává fakt, že na spektru, na kterém se nacházíme my všichni, se lidé s autismem ocitli za nějakou pomyslnou hranicí a naplnili kritéria pro stanovení diagnózy. Stručně řečeno, došli ve své ´jinakosti´ dál než my ostatní,“ říká předsedkyně ProCit Irena Vítovcová....
Řeč, jazyk, komunikace –⁠ alfa a omega života lidí s PAS – kontext konverzace a echolálie

Řeč, jazyk, komunikace –⁠ alfa a omega života lidí s PAS – kontext konverzace a echolálie

Jsem už skoro patnáct let maminkou autistického chlapce (kromě PAS má i např. vývojovou dysfázií a ADHD). Skrze sociální sítě se snažím sdílením hezkých i těžkých okamžiků z našeho života konzistentně šířit povědomí o tom, jak vypadá autismus v reálném životě jedné...
Chybí nám kultura pohybu

Chybí nám kultura pohybu

Petra Fridrichová v Holešovicích již přes osm let provozuje vlastní praxi, v níž se zaměřuje na pohybovou terapii dětí i dospělých s těžkými hybnými poruchami, především spastickou cerebelární parézou, známou též pod názvem dětská mozková obrna (DMO). Sama navzdory...
SPOLU HIPOREHABILITACE Z.S.

SPOLU HIPOREHABILITACE Z.S.

Pro koho je hiporehabilitace určena? Pro děti i dospělé s poruchami učení, uživatelé s ADHD, osoby s poruchami chování, s vadami řeči, uživatelé se smyslovými vadami, uživatelé s poruchami autistického spektra, uživatelé s mentálním nebo tělesným postižením, uživatele...
Další klinické rysy PAS dle MKN

Další klinické rysy PAS dle MKN

Následující text navazuje na článek Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11). V tomto textu najdete překlad kapitoly Další klinické rysy pojící se s poruchou autistického spektra (v originále Additional Clinical Features ICD-11). Více...
Rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

Rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

Vývoj motoriky a dynamika vývoje jsou v raném dětství vynikajícím ukazatelem správného vývoje nervové soustavy. Pokud jsou viditelné odchylky v psychomotorickém vývoji dítěte, primární reflexy pravděpodobně přetrvávají. Rizikové období má rozsah od embryonální fáze...