Problém s přijímáním dětí s PAS do základních a středních škol

Problém s přijímáním dětí s PAS do základních a středních škol

Základní školy přijímají žáky s PAS na základě žádosti zákonného zástupce s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ), a to formou individuální integrace. V základní škole se vzdělává zpravidla žák bez mentálního postižení nebo s diagnostikovaným lehkým...
Raná péče mi pomohla vnímat synovy silné stránky, říká maminka chlapce s ADHD

Raná péče mi pomohla vnímat synovy silné stránky, říká maminka chlapce s ADHD

Oba synové paní Málkové mají diagnostikovaný syndrom ADHD. Společným úsilím rodiny a školy se dnes starší syn bezproblémově vzdělává na druhém stupni základní školy a mladší navštěvuje svou spádovou mateřskou školu. ...
Rozvoj sebeobslužných dovedností  hygiena, sebesycení a oblékání pro děti chystající se do školky – E – BOOK

Rozvoj sebeobslužných dovedností hygiena, sebesycení a oblékání pro děti chystající se do školky – E – BOOK

ZLEPŠETE SAMOSTATNOST DĚTÍ V SEBEOBSLUŽNÝCH DOVEDNOSTECH POTŘEBNÝCH NEJEN PRO NÁSTUP DO ŠKOLKY! Vytvořili jsme pro Vás Shrnující brožuru – Rozvoj sebeobslužných dovedností, aneb jdeme do školky!Dokument jsme rozšířili a doplnili, aby Vám poskytl ještě více...
Mgr. Petra Hrančíková – ABA, klinická logopedie

Mgr. Petra Hrančíková – ABA, klinická logopedie

Mgr. Petra Hrančíková  nabízí služby terapie ABA a klinické logopedie....
ABA Český Těšín

ABA Český Těšín

Společně pomáháme dětem a jejich rodinám získávat hravou a bezpečnou formou dovednosti pro lepší...