Přednášky sebeobhájců na spektru ze 4. Autistické konference

Přednášky sebeobhájců na spektru ze 4. Autistické konference

Čeští a slovenští sebeobhájci na spektru autismu přednášeli v Městské knihovně v Praze na již 4. Autistické konferenci 22. 9. 2023. Konference je unikátní tím, že je nejen o autismu, ale převaha přednášejících jsou samotní autisté a řada z nich se podílela také na...
Škola nerespektuje doporučení PPP, jak postupovat?

Škola nerespektuje doporučení PPP, jak postupovat?

Dcera má chronické onemocnění a má časté absence ve škole. V Doporučení PPP je uvedeno, že škola musí dát dceři měsíc předem termíny zkoušení a že toto zkoušení má probíhat testovou formou. Tak aby se mohla připravit a neměla stres, který má zase vliv na její...
O dívce, která nezapadá do systému

O dívce, která nezapadá do systému

Emma má poruchu soustředění, ADHD a ze strany ŠPZ jí byl hned zkraje školní docházky přiznán druhý stupeň podpůrných opatření. Její příběh je především o tom, jak to vypadá, když škola nechce dělat to, co dělat má a odmítá poskytnout dítěti podporu, na kterou má (ze...
Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen účastnit se výuky celý týden. Mohl by chodit do školy jen na naukové předměty některé dny v týdnu? Ostatní předměty by měl v rámci domácího vzdělávání a chodil na přezkoušení, nebo vypracovával zadané úkoly. Pokud je to...