Raná intervence O.T.A

Raná intervence O.T.A

Metoda O.T.A.  je založena na vědeckých poznatcích moderní neurovědy, teorie zrcadlových neuronů a teorie intersubjektivity. Tam, kde jsou vhodné, využívá také behaviorální techniky. více o metodě zde.
V dubnu probíhala v Za sklem, o.s. –  Brno série akcí po souhrnným názvem  „MODRÉ DNY NA MORAVÁKU

V dubnu probíhala v Za sklem, o.s. – Brno série akcí po souhrnným názvem „MODRÉ DNY NA MORAVÁKU

v souvislosti s osvětovou kampaní „Česko svítí modře“ u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o autismu. Součástí programu byla také Vernisáž výstavy ROZUMĚNÍ, která představila ukázku tvorby brněnských nebo v Brně tvořících výtvarníků na spektru...