Raná intervence O.T.A

Raná intervence O.T.A

Metoda O.T.A.  je založena na vědeckých poznatcích moderní neurovědy, teorie zrcadlových neuronů a teorie intersubjektivity. Tam, kde jsou vhodné, využívá také behaviorální techniky. více o metodě zde.