Kariérové poradenství u žáků s poruchou autistického spektra

Kariérové poradenství u žáků s poruchou autistického spektra

Kariérové poradenství (KP) má pomáhat především jednotlivci (s jeho předpoklady, zájmy, vizemi, dovednostmi, schopnostmi, motivací, emocemi, hodnotami, cíli, rodinnými a dalšími vztahy) při rozhodování o jeho vzdělávací a profesní dráze v co nejširším kontextu jeho...