Za práva osob se zdravotním postižením

Za práva osob se zdravotním postižením

Poslanecká sněmovna projednává přijetí opčního protokolu, spojeného s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Díky němu může mezinárodní výbor dohlížet na stát, jak Úmluvu plní. Dokážou dát poslanci prioritu lidským právům? Více...
Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Dne 13. prosince 2006 přijalo Valné shromáždění OSN text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). Úmluva je významnou smlouvou o lidských právech a základních svobodách, doplňuje tedy sedm stávajících základních lidskoprávních úmluv OSN . Je...
MPSV A NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

MPSV A NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Dne 16. 5. pořádalo MPSV diskuzní fórum k chystané novele a představilo harmonogram legislativních prací. Změny budou rozděleny až do tří novel. První by měla být účinná od 1.7. 2023, k vládě předložena v listopadu 2022. K novele je možno podávat připomínky a to do 6....