Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen účastnit se výuky celý týden. Mohl by chodit do školy jen na naukové předměty některé dny v týdnu? Ostatní předměty by měl v rámci domácího vzdělávání a chodil na přezkoušení, nebo vypracovával zadané úkoly. Pokud je to...
2. online kongres –  VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH  5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost  ZDARMA!

2. online kongres – VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH 5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost ZDARMA!

2. online kongres VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH nabízí 5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost ZDARMA! ​Více...
Chceme dát lidem s postižením víc příležitostí do života, nejen chráněné dílny, říkají zástupci tranzitního programu

Chceme dát lidem s postižením víc příležitostí do života, nejen chráněné dílny, říkají zástupci tranzitního programu

Mladým lidem s mentálním postižením se společně snaží ukázat, jak žít běžný život jako jejich vrstevníci. Pomáhají jim najít práci a hlavně se naučit, jak se na volném pracovním trhu orientovat. Tranzitní program neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi...
Za oponou sportu  – Mgr. Lucie Francová, Ph.D. – Inkluze ve školní tělesné výchově

Za oponou sportu – Mgr. Lucie Francová, Ph.D. – Inkluze ve školní tělesné výchově

Byla inkluze správný krok? Bylo české školství adekvátně připraveno na inkluzivní vzdělávání? Co znamenala inkluze pro speciální pedagogiku? Jak funguje inkluze ve školní TV v praxi? Jsou učitelé/tělocvikáři dostatečně erudováni pro práci s dětmi s postižením? Jak...
Dokument Pátý stupeň

Dokument Pátý stupeň

Současný systém příspěvků na péči není pro lidi s nejtěžším postižením dostačující. Nejvyšší, čtvrtý stupeň příspěvku, odpovídá cca 5 hodinám osobní asistence denně. Za tu dobu se dá s pomocí asistentů stihnout ráno vstát, zajistit základní hygienu, obléci se,...
Jurečka chce zvýšit příspěvek na péči, má dvě varianty

Jurečka chce zvýšit příspěvek na péči, má dvě varianty

Handicapovaní lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, by se mohli ve druhé polovině příštího roku dočkat jeho zvýšení. Otázkou ale zatím je, zda ve všech jeho stupních, či pouze ve třech nejvyšších. Do budoucna by se také neměla tato dávka zvyšovat novelizací zákona,...