Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Materiál je jakýmsi terénním deníkem, do kterého si pravidelně zapisovali konzultanti APA, pracující v rámci tříletého projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664) každý nápad na otevřenější hodiny tělesné výchovy. Pro každou hodinu tělesné...