PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Poruchy autistického spektra – PAS řadíme do skupiny pervazivních (všepronikajících) neurovývojových poruch. Ovlivňují celou osobnost a silně narušují vývoj člověka ve více směrech. Vrozené postižení některých mozkových funkcí se projevuje obtížemi v zásadních oblastech autistické triády – KOMUNIKACE – PŘEDSTAVIVOST – SOCIÁLNÍ INTERAKCE.

Lidé na spektru autismu vnímají, zpracovávají podněty a reagují na ně jinak než jejich okolí. Narušená schopnost představivosti se projevuje neobvyklými či omezenými, mnohdy stereotypními aktivitami nebo zájmy. Mívají potíže ve vývoji řeči a ve vztazích. Obtížně zvládají běžné sociální dovednosti. Uvedené limity ovlivňují jejich někdy až výrazně odlišné chování, které jim v životě přináší řadu komplikací například v rodinném soužití, v kontaktu s vrstevníky a dalšími lidmi, při vzdělávání, uplatnění na trhu práce a v navazování sociálních kontaktů včetně hledání životního partnera/partnerky.

 

Včasná diagnostika, odborná péče a individualizovaná podpora zvyšují šanci dítěte s autismem na samostatný život v dospělosti.

VÝVOJ PREVALENCE PAS

90. léta minulého století:
1 dítě s PAS na 1000 narozených.

2006:

1 dítě s PAS na 110 narozených.

2021:
1 dítě s PAS na 44 narozených.

2023:
1 dítě s PAS na 36 narozených.

 

Přesná data nejsou známa, statistiky výskytu PAS nejsou vedeny. Odhady prevalence PAS vycházejí z odborných studií CDC(Centers for Disease Control and Prevention) v různých lokalitách a věkových skupinách obyvatel USA.

 

Zdroj:

By John Elder Robison and Dena GassnerMarch 23, 2023. Online. Dostupné zhttps://www.statnews.com/2023/03/23/autism-epidemic-cdc-numbers/

 

Formy poruch autistického spektra – PAS:

 

Diagnostika PAS v ČR

 

Podpůrné terapie pro lidi na spektru autismu