Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Jak vybrat vhodné karty ze systému VOKS?

Dítě s PAS není vhodné srovnávat s jeho vrstevníky a při komunikaci je užitečné volit takové pomůcky, kterým dítě nejlépe rozumí a dokáže se díky nim v informacích lépe orientovat. Umožněte dítěti vnímat informace i pomocí zraku, bude si tak moci lépe odpovědět na...
Soukromá speciálně pedagogická a psychologická praxe Barvička – Brno

Soukromá speciálně pedagogická a psychologická praxe Barvička – Brno

Barvička vznikla z vůle dvou kamarádek, speciální pedagožky Evy a psycholožky Barči, které se snaží již řadu let pomáhat dětem s různými potřebami zejména ve školní praxi. ​ Více...
SPOLU HIPOREHABILITACE Z.S.

SPOLU HIPOREHABILITACE Z.S.

Pro koho je hiporehabilitace určena? Pro děti i dospělé s poruchami učení, uživatelé s ADHD, osoby s poruchami chování, s vadami řeči, uživatelé se smyslovými vadami, uživatelé s poruchami autistického spektra, uživatelé s mentálním nebo tělesným postižením, uživatele...
SNOEZELEN KARLOVY VARY

SNOEZELEN KARLOVY VARY

Nově snozelen i v Karlových Varech. Více...
Další klinické rysy PAS dle MKN

Další klinické rysy PAS dle MKN

Následující text navazuje na článek Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11). V tomto textu najdete překlad kapitoly Další klinické rysy pojící se s poruchou autistického spektra (v originále Additional Clinical Features ICD-11). Více...