Náměty na aktivizační činnosti (nejen) dívek s Rettovým syndromem

Zkušenosti pedagogů

Dívky s Rettovým syndromem navštěvují školy po celé republice a velmi záleží na každém z pedagogů, jakým způsobem pojme přístup ke vzdělávání konkrétní dívky u sebe ve třídě. Existují sice metodiky, ze kterých se dají načíst základní informace, není ale nad praktické...
Náměty na aktivizační činnosti (nejen) dívek s Rettovým syndromem

Pro pečující – Rettův syndrom

Přehled příspěvků a výhod pro zdravotně postižené, přehled sociálních služeb, přehled nároků osob blízkých v pečovatelské pozici, informace o invalidním důchodu, informace o opatrovnictví, informace o občanském průkazu naleznete zde.