A na mě nikdo nemá čas

A na mě nikdo nemá čas

Cílem publikace je podpořit rodiče dětí s nějakým hendikepem ve výchově jejich sourozenců a pomoci sourozencům těchto dětí pochopit a tolerovat své bratry a sestry. Rodinný život s dítětem např. s poruchou autistického spektra je velmi náročný, na jejich zdravé...
Kniha Atypický je alarmující, říká ředitelka Osvobozené školy Magdalena Košnarová

Kniha Atypický je alarmující, říká ředitelka Osvobozené školy Magdalena Košnarová

Kniha Atypický je fascinujícím průvodcem myšlenkami, pocity a potřebami autistického člověka. Někdy je surová a nekompromisní, jindy velmi laskavá, ale hlavně je hluboce lidská. Pokud bych měla jednoduše vyjádřit, o čem kniha je, pak bych řekla, že jde o velmi...
Pedagog Pete Wharmby chce pomoci učitelům pochopit žáky na spektru autismu

Pedagog Pete Wharmby chce pomoci učitelům pochopit žáky na spektru autismu

Kniha od autistického pedagoga Pete Wharmbyho pod názvem ATYPICKÝ: JAK SVĚT NENÍ STVOŘEN PRO AUTISTICKÉ LIDI A CO BYCHOM S TÍM MY VŠICHNI MOHLI DĚLAT mě zaujala hloubkou a otevřenou zpovědí autistického člověka. Respektuji jeho důležité sdílení svého vnitřního světa a...
Z chlapce mužem, z dívky ženou

Z chlapce mužem, z dívky ženou

​Publikace se zabývá tématem dospívání dítěte s poruchou autistického spektra. Na publikaci se podílel kolektiv odborníků, kteří se lidem s poruchou autistického spektra dlouhodobě a intenzivně věnují. Kniha je proložena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které...
PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...