Testování intelektu u dětí s PAS – pohled z praxe

Testování intelektu u dětí s PAS – pohled z praxe

​ Porucha intelektu patří mezi přidružené obtíže u poruch autistického spektra (PAS), v současné době se odhaduje, že zhruba 30 % jedinců s PAS má zároveň i oslabení intelektu. Dle diagnostických manuálů (DSM-5 i ICD-11 ) jsou intelektové schopnosti jedním z klíčových...
Autistů rychle přibývá, rozšiřuje se i péče o ně. Stále to však nestačí

Autistů rychle přibývá, rozšiřuje se i péče o ně. Stále to však nestačí

Lidí s poruchou autistického spektra (PAS) podle statistik přibývá. Síť pomoci a podpory pro ně se v Moravskoslezském kraji stále rozšiřuje, její dostupnost je ale různá. Dost totiž záleží na tom, kde pacient žije. Více...
KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DĚTÍ (2 – 7 LET) A PORADENSTVÍ – INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA U DĚTÍ (2 – 7 LET) A PORADENSTVÍ – INSTITUT NEUROPSYCHIATRICKÉ PÉČE

Cílem vyšetření je potvrdit nebo vyvrátit, zda se u dítěte s podezřením na poruchu autistického spektra (PAS) o toto onemocnění jedná či nikoli. Vyšetření probíhá během jednoho dne citlivou formou odpovídající věku dítěte, hrou a plněním jednoduchých úkolů v rámci...
Další klinické rysy PAS dle MKN

Další klinické rysy PAS dle MKN

Následující text navazuje na článek Porucha autistického spektra dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN 11). V tomto textu najdete překlad kapitoly Další klinické rysy pojící se s poruchou autistického spektra (v originále Additional Clinical Features ICD-11). Více...