MEZINÁRODNÍ DEN ASPERGEROVA SYNDROMU

18. únor si veřejnost připomíná Mezinárodní den Aspergerova syndromu – jedné z forem poruch autistického spektra (PAS), které celoživotně ovlivňují všechny oblasti života lidí na spektru autismu.

V České republice si současně připomínáme odkaz Viky – dívky s Aspergerovým syndromem (AS), která začátkem roku 2015 nemohla již dál, nedokázala čelit nepochopení okolí a zvolila odchod ze světa nepochopení.

Aspergerův syndrom je řazen mezi poruchy autistického spektra, charakterizován potížemi v  představivosti, komunikaci a ve vytváření sociálních vazeb. Příčiny vzniku nejsou dosud známy.

Děti a mladiství zpravidla nemají touhu navazovat vztahy s vrstevníky, jejich vzhled většinou nedává tušit nějaké postižení, mají problém navázat a udržet oční kontakt, těžce se vciťují do nálad a pocitů druhých, je pro ně těžké vyjádřit pocity vlastní, špatně čtou signály upozorňující na blížící se nebezpečí. Postižení v oblasti neverbální komunikace se týká porozumění neverbálním poselstvím druhých a vlastní schopnosti vysílání těchto signálů. Jejich život je často určován propracovaným systémem rutinního chování.

Autismus postihuje více než 2,7 % populace, v České republice žije s některou z forem poruch autistického spektra na 270 000 obyvatel. S některou z forem PAS se narodí každé 36. dítě.

Aspergerův syndrom je diagnostikován častěji u chlapců. V porovnání s dívkami 4x více. Neznamená to však, že by

se vyskytoval mezi dívkami méně, jen je hůře diagnbostikovatelný pro větší schopnost  dívek potíže maskovat.

Prevalence výskytu Aspergerova syndromu v rámci PAS není známa.

Ročníky:

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015