Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony můžete připomínkovat prostřednictvím NRZP ČR do 15. 2. 2023. Více...
Legislativa ve školství aneb co se může rodiči hodit – Školský zákon

Legislativa ve školství aneb co se může rodiči hodit – Školský zákon

Cílem následujících řádků je přiblížit rodičům dětí (nejen) s poruchou autistického spektra, jak jejich vzdělávání definuje zákon, jaká mají práva a povinnosti. V první části se budeme soustředit na obecná ustanovení Školského zákona, nejdůležitějšího právního...