Sousedské dětské skupiny

Sousedské dětské skupiny

V reakci na trvalý nedostatek míst v mateřských školách a jiných předškolních zařízeních přichází Ministerstvo práce a sociálních věcí s novou službou nazvanou „Sousedské dětské skupiny (SDS)“. Od ledna 2025 se očekává zavedení této novinky jako oficiálně...
„Chování není charakteristikou osoby, ale odrazem jejích potřeb.“ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2. část rozhovoru s lektorkou Team Teach

„Chování není charakteristikou osoby, ale odrazem jejích potřeb.“ –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠2. část rozhovoru s lektorkou Team Teach

V druhé části rozhovoru s Libuší Neville, odbornou konzultantkou, poradkyní a lektorkou Team Teach v UK a ČR probereme více otázky z praxe, budeme se bavit o spouštěčích chování náročného na péči i tomu, proč v některých případech není vhodné se jim za každou cenu...
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba se zdravotním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá déle než rok). Že se skutečně jedná o takto závažné zdravotní postižení, musí potvrdit posudkový lékař, který v podstatě...
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Průkaz osoby se zdravotním postižením

Průkaz OZP je přiznáván ve třech stupních: Průkaz TP, ZTP a ZTP/P. Od ledna 2014, kdy došlo k poměrně zásadním legislativním změnám (novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením i prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 388/2011...
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu v podstatě nahradil od 1. 1. 2012 příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla (lidově příspěvek na benzín). Příspěvek na mobilitu je přiznáván osobám starším 1 roku, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P....
Dávky a příspěvky na kompenzační pomůcky (včetně příspěvku na pořízení motorového vozidla)

Příspěvek na péči

​​Zákonem je stanoveno: „Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.“ Co to však v praxi znamená? Při tvorbě zákona zákonodárce předpokládal, že dítě, které má nějaké zdravotní postižení, vyžaduje vyšší (finančně i časově náročnější)...