Náměty na aktivity doma – Fyzioterapie

Náměty na aktivity doma – Fyzioterapie

Několik  následujících námětů na fyzioterapeutické aktivity v domácím prostředí  vytvořil tým DRC Lentilka : Handling pro miminka Handling pro miminka Brožura cvičení miminek
Náměty na aktivity doma – Ergoterapie

Náměty na aktivity doma – Ergoterapie

Několik  následujících námětů na ergoterapeutické  aktivity v domácím prostředí  vytvořil tým DRC Lentilka : Senzomotorický chodníček Tipy na oblékání trička/mikiny Trénujeme oblékání ponožek Přesýpání luštěnin Třídění luštěnin Třídění kolíčků z luštěnin Strukturovaný...
Rehabilitace v domácích podmínkách

Náměty na aktivity doma – Logopedie

Několik  následujících námětů na logopedické aktivity v domácím prostředí  vytvořil tým DRC Lentilka : Logochvilky   Dechová cvičení s pomůckou   Dechová cvičení – hry   Motorika jazyka Motorika jazyka-sekvence pohybů   Sluchová cvičení I....