Iškolička

Iškolička

IŠKOLIČKA obsahuje naše nově zpracované multidotykové interaktivní programy, kategorii soutěživých úkolů pro více dětí i rodiče, dále kategorii interaktivních pracovních listů a také naše ePublikace k tisku na vlastní tiskárně. Obsah iŠkoličky zobrazíte díky novému...
Motorika jako základní kámen vývoje

Motorika jako základní kámen vývoje

Každý rodič si přeje, aby se jeho dítko vyvíjelo co nejlépe a dosahovalo v životě úspěchů. Základním stavebním kamenem vývoje je motorika, celková pohybová činnost člověka. Úroveň motoriky totiž odpovídá nejen za pohybové schopnosti dítěte, ale také za postavení těla,...
Projevy poruch smyslového zpracování

Projevy poruch smyslového zpracování

Co jsou poruchy smyslového zpracování? Jak se projevují či jak s nimi pracovat? Bližší informace...
Jsme škola pro rychlé i pomalé. V Krnově se na inkluzi nenadává

Jsme škola pro rychlé i pomalé. V Krnově se na inkluzi nenadává

Inkluze neboli společné vzdělávání dětí „běžných“ a těch s fyzickým nebo mentálním handicapem byla v Česku zavedena zákonem v roce 2005. Uplynulo osmnáct let, a ještě stále mnozí lidé pochybují o tom, že takový způsob vzdělávání dětem prospívá. Jednou z nejvíce...
Portál Pasparťák

Portál Pasparťák

SVP online je ucelený zdroj vzdělávacích aplikací, které jsou určeny pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Celkem deset zdarma dostupných aplikací se zaměřuje na pět speciálních vzdělávacích potřeb – specifické poruchy učení, porucha...
Hravé listy 1. díl

Hravé listy 1. díl

Zaměřuje se na rozvíjení oblastí hrubé motoriky vytvářející základy pro motoriku jemnou. V jednotlivých kapitolách 1. dílu se děti naučí vnímat tělo ve správných výchozích polohách. V celém obsahu je velká škála grafomotorických úkolů, vědomostních otázek,...