Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro handicapované

Co je kompenzační pomůcka a k čemu slouží : pomůcka, která podporuje či nahrazuje ztracenou funkci přispívá k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného denního života prevence úrazů, zjednodušení každodenních úkonů...