Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Chcete se orientovat v jednotlivých pojmech? Získat metodické a praktické informace? Seznámit se s krizovým plánem u žáka s PAS, umět vytvořit krizový plán dle individuálních potřeb dítěte? Účastníci zapojení do webináře budou seznámeni se stručnou charakteristickou...
Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Spolupráce asistenta pedagoga a pedagoga

Webinář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším...
Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Efektivní nastavení podpůrných opatření u žáků se SVP

Před začátkem nového školního roku je zapotřebí vyhodnotit a správně nastavit podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen personálního charakteru, ale také předměty speciálně pedagogické péče, zpracování IVP a zajištění financování. Jak to...
Letní aktivity a tábory pro osoby s PAS

Letní aktivity a tábory pro osoby s PAS

Řada neziskových organizací pořáda letní aktivity a tábory pro osoby s PAS: Centrum pro všechny Všechny pobočky Za sklem, o.s. Rodinné Integrační Centrum z.s Jdeme Autistům Naproti z.s. – JAN...
Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Krátké relaxace a meditace – klíč k vyrovnanému dítěti

Studie na školách prokázaly, že pravidelné zařazení relaxačních technik ve výuce, zlepšilo soustředění u žáků a celkově se zkvalitnil proces výuky. Pravidelné meditace zároveň přispívají k efektivnější komunikaci mezi mozkovými hemisférami a doporučují se v rámci...
Krizový plán žáka s PAS na ZŠ

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a dospívajících

Jak a proč se dítě sebepoškozuje? Jaké jsou rizikové faktory pro sebevražedné jednání u dětí a mladistvých? Jak můžeme těmto tendencím zabránit? Jaké děti mají sklon uchylovat se k tomuto autoagresivnímu chování? Jaký vztah má sebepoškozování k sebevražednému jednání...