MPSV A NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Nárok na příspěvek má...

Příspěvek na péči se zvýší

14.12.2015 | Autor: MPSV Příspěvek na péči se zvýší. Pokuta pro nelegální sociální služby stoupne na 2 miliony Vláda přijala návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, díky němuž se zvýší od prvního srpna 2016 příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou...
Za zvýšení příspěvku na péči budu bojovat

Za zvýšení příspěvku na péči budu bojovat

7.10. 2015 | Autor: MPSV Příspěvek na péči je dávka, jež se vyplácí handicapovaným lidem nebo seniorům, kteří si z ní platí opatrování doma nebo v zařízeních poskytujících sociální služby. Stát dávku vyplácí od roku 2007, od té doby nebyla zvýšena. Přestože ministryně...