Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS)

Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS)

Australská škála Aspergerova syndromu (ASAS – z anglického The Australian Scale for Asperger’s syndrome). Jde o screeningovou metodu určenou pro detekci chování a schopností svědčících pro poruchu autistického spektra, konkrétně Aspergerova syndromu (AS),...
Screeningové metody

Screeningové metody

V poslední době se zaměřuje velká pozornost na raný záchyt dětí, jejichž vývoj je atypický. Vzhledem k velké šíři projevů PAS se stává, že diagnostickým sítem propadnou nebo nejsou zachyceni například jedinci s mírnějšími projevy PAS nebo s výjimečnými dovednostmi,...
Screening poruch autistického spektra

Screening poruch autistického spektra

Screening je proces využívající různé postupy a metody, které umožňují z populace vybrat osoby, u kterých existuje výrazně vyšší riziko, že mají poruchu autistického spektra (PAS). Pozitivní nebo negativní výsledek screeningu nemusí odrážet realitu (být pravdivý),...
Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q)

Dotazník ke stanovení extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q)

Dotazník k identifikaci projevů extrémní vyhýbavosti pokynům (EDA-Q) byl vyvinut k hodnocení specifického profilu chování označovaného jako extrémní/patologická vyhýbavost pokynům (PDA – z anglického Pathological Demand Avoidance Profile of Behavior). Dotazník...