Marta Pečeňová: Lidé na spektru autismu nejsou na první pohled odlišní od běžné společnosti

Marta Pečeňová: Lidé na spektru autismu nejsou na první pohled odlišní od běžné společnosti

Marta Pečeňová je předsedkyně organizace Za sklem o. s., která pomáhá lidem na spektru autismu a jejich rodinám v České republice prostřednictvím registrovaných sociálních služeb a souběžně vyvíjí advokační, destigmatizační a osvětovou činnost. Spolupracuje...
Laskavá důslednost: Výchova bez trestů a bez křiku

Laskavá důslednost: Výchova bez trestů a bez křiku

Co svět světem stojí, děti zlobí. Dělají, co dělat nemají a nedělají, co dělat mají. Běhají a poskakují, když po nich chceme, aby byly v klidu; hlučí, když je požádáme, aby byly zticha. Co s tím? Můžete do výchovy zařadit princip laskavé důslednosti, o kterém jsme si...
Jak vznikl termín Aspergerův syndrom a bude se i nadále používat?

Jak vznikl termín Aspergerův syndrom a bude se i nadále používat?

Aspergerův syndrom se řadí mezi poruchy autistického spektra, avšak v řadě zemí se již jako samotná diagnóza neuvádí a spadá pod diagnózu „porucha autistického spektra (bez poruchy intelektu)“. K sloučení diagnóz do jedné došlo na základě rozhodnutí vědecké rady...
2. online kongres –  VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH  5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost  ZDARMA!

2. online kongres – VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH 5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost ZDARMA!

2. online kongres VÝVOJ ŘEČI V SOUVISLOSTECH nabízí 5 dnů s Vývojem řeči a souvisejícími tématy pro všechny rodiče, pedagogy, nepedagogy, odbornou i laickou veřejnost ZDARMA! ​Více...
Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Brně

Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Brně

ZA SKLEM o. s.  zve na Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Brně. Více...
Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Olomouci

Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Olomouci

ZA SKLEM o. s  pořádá událost Mezinárodní den Aspergerova syndromu v Olomouci. Více...