JAK SI VYBRAT PSYCHOTERAPEUTA

JAK SI VYBRAT PSYCHOTERAPEUTA

Nejasnost ve vymezení role psychoterapeuta – kdo jím je a kdo jím není, vyplývá z chybějící legislativy v této oblasti a je také do určité míry dána „boji“ mezi institucemi, které toto zastřešují. Pokud hledáte psychoterapeuta působícího mimo oblast zdravotnictví,...