Škola nerespektuje doporučení PPP, jak postupovat?

Škola nerespektuje doporučení PPP, jak postupovat?

Dcera má chronické onemocnění a má časté absence ve škole. V Doporučení PPP je uvedeno, že škola musí dát dceři měsíc předem termíny zkoušení a že toto zkoušení má probíhat testovou formou. Tak aby se mohla připravit a neměla stres, který má zase vliv na její...
O dívce, která nezapadá do systému

O dívce, která nezapadá do systému

Emma má poruchu soustředění, ADHD a ze strany ŠPZ jí byl hned zkraje školní docházky přiznán druhý stupeň podpůrných opatření. Její příběh je především o tom, jak to vypadá, když škola nechce dělat to, co dělat má a odmítá poskytnout dítěti podporu, na kterou má (ze...
Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Můžu žádat základní školu o vypracování IVP ze zdravotních důvodů pro syna?

Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu není schopen účastnit se výuky celý týden. Mohl by chodit do školy jen na naukové předměty některé dny v týdnu? Ostatní předměty by měl v rámci domácího vzdělávání a chodil na přezkoušení, nebo vypracovával zadané úkoly. Pokud je to...
PUBLIKACE Cvičení pro lepší

PUBLIKACE Cvičení pro lepší

Pohyb je klíčovým prvkem pro všechny funkce mozku, včetně paměti, emocí, ale i učení. Díky pohybu se vyvíjí řízení na vyšších úrovních centrální nervové soustavy, dochází k tvorbě neurálních spojení mezi senzorickou a motorickou kůrou mozku. A motorická kůra má...
VÝBĚR VHODNÝCH AKTIVIT U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

VÝBĚR VHODNÝCH AKTIVIT U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Autorka v tomto textu představuje výběr vhodných pomůcek pro osoby s autismem a Aspergerovým syndromem. Shrnuje oblíbené a důležité komponenty pro stimulaci zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti i propriocepce a vestibulárního systému. Uvádí i příklady použití a...