Pokud se rodina ke službě rané péče nedostane včas nebo vůbec, její situace je daleko horší, říká Karla Němcová

Pokud se rodina ke službě rané péče nedostane včas nebo vůbec, její situace je daleko horší, říká Karla Němcová

Letos v květnu se uskutečnil 16. ročník Týdne rané péče. Cílem této každoroční osvětové kampaně je zvýšení povědomí o životě lidí vychovávajících dítě s postižením a o zákonem garantované službě pro tyto rodiny mezi širokou...
Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace

Úprava pravidel pro asistenty pedagoga v ZŠ se státu prodraží, tvrdí organizace

…“Pokud by byla novela takto přijata, přišlo by o individuální podporu v běžných ZŠ 24 260 dětí, které by se musely přesunout do speciálních škol. V těchto školách je nyní 3688 tříd a podle organizace jsou na většině míst v Česku plné. Krajské úřady, které...
Konference ukázala funkčnost podpory rovných příležitostí ve vzdělávání Olomouckého kraje

Konference ukázala funkčnost podpory rovných příležitostí ve vzdělávání Olomouckého kraje

V neobvyklém prostředí, a sice na hrací ploše tenisové haly, zazněly hlavní příspěvky Konference krajských center projektu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji (RPVOK), kterou uspořádala katedra aplikovaných pohybových aktivit (APA) Fakulty tělesné...