Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové

Hurá na logopedii! – Nová ambulance klinické logopedie v Hradci Králové

V ambulancích klinické logopedie nejčastěji řešíme následující komunikační poruchy: opoždění řečového vývoje specificky narušený vývoj řeči (vývojová dysfázie) narušenou artikulaci hlásek (dyslalie) narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost) narušení zvukové...