Nová kniha: Co vám chce říct vaše dítě s autismem

Nová kniha: Co vám chce říct vaše dítě s autismem

Malé děti s autismem mívají velké problémy s popisováním svých myšlenek, pocitů a zážitků. Vnímají, přemýšlí, učí se a komunikují jiným způsobem a členové rodiny i učitelé musí zjistit, jak s rozdíly nakládat. Časem si dítě může osvojit, jak vyjádřit věci, které by...