Vnímám svět jinak. Neřeš to!

V dřívějších dobách jsme se s autismem setkali jen okrajově. Až prostřednictvím slavného filmu Rain Man s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli se problém autismu (PAS) dostal do všech domácností… Různými formami této nemoci se celosvětově zabývá mnoho odborníků....