Vnímám svět jinak. Neřeš to!

V dřívějších dobách jsme se s autismem setkali jen okrajově. Až prostřednictvím slavného filmu Rain Man s Dustinem Hoffmanem v hlavní roli se problém autismu (PAS) dostal do všech domácností… Různými formami této nemoci se celosvětově zabývá mnoho odborníků....
Karel Pančocha: Rocková hvězda autistů

Karel Pančocha: Rocková hvězda autistů

Jsou jako trosečníci na ostrově bez možnosti kontaktu s okolním světem. A pokud se s nimi někdo snaží spojit, často jim nerozumí. Setkání s druhým člověkem pro ně může být stresující a obyčejný nákup, oběd v restauraci nebo procházka výzvou k překonávání zábran. ​Více...