Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti

Černá kniha: Odvrácená tvář omezování svéprávnosti

4.2.2016 Náš nejvýznamnější současný projekt Černá a bílá nese název podle dvou důležitých projektových výstupů: Bílé knihy a Černé knihy. Oba dokumenty vznikly již v první fázi projektu v r. 2012. Ve vazbě na nový občanský zákoník jsme je ovšem později museli...
Dopis ministryni práce a sociálních věcí

Dopis ministryni práce a sociálních věcí

18.12.2015 | Autor: Za sklem o.s., Marta Pečeňová   Vážená paní ministryně, vážené dámy,vážení pánové, na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany dne 4.12.2015 zaznělo z úst paní náměstkyně Merhautové, že děti s PAS nejvíce profitují ze sociálního...
Dopis ministryni práce a sociálních věcí

Institut omezení svéprávnosti

„Věděli jste, že institut omezení svéprávnosti ani koncept „nejlepšího zájmu“ člověka není v souladu s čl. 12 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva), a proto nemají být ani v našem občanském zákoníku? Čím by měly být nahrazeny? Kdo a...