Okamžitá pomoc proti úzkosti pomocí KBT, mindfulness a relaxace

Okamžitá pomoc proti úzkosti pomocí KBT, mindfulness a relaxace

Žijeme v nejisté době. Možná vám v poslední době hlavou jako o závod běží rozličné myšlenky, točíte se v kruhu katastrofických scénářů, jste vystresovaní nebo se bojíte se o sebe či své blízké. Potřebujete se „hodit do klidu“, a to co nejdřív. Předkládaný soubor...
Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Materiál je jakýmsi terénním deníkem, do kterého si pravidelně zapisovali konzultanti APA, pracující v rámci tříletého projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664) každý nápad na otevřenější hodiny tělesné výchovy. Pro každou hodinu tělesné...
Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Čtenáři v ní najdou nejprve příspěvky, které se zabývají obecnou teorií k inkluzi do TV. Druhá část je pak zaměřena na různé příklady onemocnění a poruch, které mohou pro oblast TV znamenat vznik speciálních vzdělávacích potřeb a jsou důvodem k tomu, aby učitel tyto...
Výchova vysoce citlivých dětí: Rodičovské tipy pro prvních 10 let – PUBLIKACE

Výchova vysoce citlivých dětí: Rodičovské tipy pro prvních 10 let – PUBLIKACE

Vysoká citlivost znamená intenzivnější vnímání a hluší zpracování dojmů všeho druhu. Objevuje se už v dětství a doprovází lidi po celý život. Vysoce citlivé děti jsou součástí rodinného života, obvykle potřebují harmonii, blízkost přírody a hlubokou péči. Mnoho z nich...