Náměty pro všeobecný pohybový rozvoj

REGIONÁLNÍ CENTRUM APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT (RC APA)

RC APA se primárně věnuje vzdělávání pedagogických pracovníků v problematice aktivního zapojení dětí, žáků a studentů do školních i mimoškolních pohybových aktivit. Je partnerskou organizací pro PPP a SPC Olomouckého kraje a tím i pro rodiče žáků se speciálními...