Letní příměstské tábory v Jdeme Autistům Naproti z.s. – JAN Olomouc

Letní příměstské tábory v Jdeme Autistům Naproti z.s. – JAN Olomouc

Letní příměstské tábory startují i v Jdeme Autistům Naproti z.s. – JAN Olomouc...
Sokol je moje srdeční záležitost

Sokol je moje srdeční záležitost

Zatímco ze sto let staré sokolovny nedaleko Veletržního paláce shlížejí na staveniště Paláce Stromovka busty Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera, v tělocvičnách uvnitř budovy je živo.„V současnosti je o některá cvičení takový zájem, že jsme museli zavést stop stav a...
Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Kapitoly z praxe aplikované tělesné výchovy

Materiál je jakýmsi terénním deníkem, do kterého si pravidelně zapisovali konzultanti APA, pracující v rámci tříletého projektu Pohyb pro inkluzi (reg. č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004664) každý nápad na otevřenější hodiny tělesné výchovy. Pro každou hodinu tělesné...
Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Nebojte se žáka se SVP – Příručka pro učitele tělesné výchovy a asistenty pedagogů

Čtenáři v ní najdou nejprve příspěvky, které se zabývají obecnou teorií k inkluzi do TV. Druhá část je pak zaměřena na různé příklady onemocnění a poruch, které mohou pro oblast TV znamenat vznik speciálních vzdělávacích potřeb a jsou důvodem k tomu, aby učitel tyto...
V. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit

V. česká národní konference aplikovaných pohybových aktivit

Proběhla Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje. Více...