Projevy poruch smyslového zpracování

Projevy poruch smyslového zpracování

Co jsou poruchy smyslového zpracování? Jak se projevují či jak s nimi pracovat? Bližší informace...
Rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

Rizikové faktory přetrvání primárních reflexů

Vývoj motoriky a dynamika vývoje jsou v raném dětství vynikajícím ukazatelem správného vývoje nervové soustavy. Pokud jsou viditelné odchylky v psychomotorickém vývoji dítěte, primární reflexy pravděpodobně přetrvávají. Rizikové období má rozsah od embryonální fáze...
Mám pocit, že se naše dítě pohybově nevyvíjí dle tabulky

Mám pocit, že se naše dítě pohybově nevyvíjí dle tabulky

Pokud máte pocit, že se Vaše dítě nevyvíjí tak, jako je popsáno v tabulkách, nejdříve myslete na to, že každé dítě je originál. Každé dítě se vyvíjí jinak. Více...
ÚVOD DO TEORIE SENZORICKÉ INTEGRACE

ÚVOD DO TEORIE SENZORICKÉ INTEGRACE

Článek vysvětluje základní východiska teorie senzorické integrace, která osvětlila vztah mezi smyslovým zpracováním a chováním. Text přibližuje správné fungování senzorické integrace (smyslového zpracování) a poukazuje i na problémy, které nastanou, jestli tato...
Rozvoj sebeobslužných dovedností  hygiena, sebesycení a oblékání pro děti chystající se do školky – E – BOOK

Rozvoj sebeobslužných dovedností hygiena, sebesycení a oblékání pro děti chystající se do školky – E – BOOK

ZLEPŠETE SAMOSTATNOST DĚTÍ V SEBEOBSLUŽNÝCH DOVEDNOSTECH POTŘEBNÝCH NEJEN PRO NÁSTUP DO ŠKOLKY! Vytvořili jsme pro Vás Shrnující brožuru – Rozvoj sebeobslužných dovedností, aneb jdeme do školky!Dokument jsme rozšířili a doplnili, aby Vám poskytl ještě více...